Hiển thị trên các trang có nội dung liên quan. Doanh nghiệp có thể lựa chọn chủ đề quảng cáo phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp như: Kinh tế, giáo dục, văn hóa, giải trí, ẩm thực… 

1.      Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh từ khóa hiển thị:
Công nghệ của google có thể xác định ngữ nghĩa nội dung của trang web và cho các mẫu có nội dung tương ứng hiển thị trên trang. Nắm bắt khách hàng theo nội dung trang web. Bạn quyết định chủ đề trang web qua các từ khóa => Hệ thống sẽ hiển thị quảng cáo của bạn trên các trang có từ khóa phù hợp.
Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh từ khóa 

2.       Nhắm mục tiêu theo vị trí đặt: Nắm bắt khách hàng qua các trang web tùy chọn. Chọn các trang website hoặc trang con của website.
Nhắm mục tiêu theo vị trí đặt
3.      Nhắm mục tiêu theo danh mục sở thích: Nắm bắt sở thích khách hàng qua các trang web. Quảng cáo được hiển thị tùy theo sở thích của khách hàng bất kể nội dung trang web.
Hiển thị theo lĩnh vực và sở thích. Doanh nghiệp có thể lựa chọn quảng cáo hiển thị theo sở thích của người dùng Internet như: Người yêu du lịch, người yêu âm nhạc, du lịch, người mua sắm… 
Nhắm mục tiêu theo sở thích người dùng
 Nhóm chọn khách hàng khách hàng theo sở thích, nhân khẩu học 
 
Thông qua lịch sử duyệt web (Cache), Google đánh giá và xem xét người dùng Internet thường xuyên theo dõi một website hay một chuyên mục về lĩnh vực nào đó. Từ đó phân tích xu hướng, sở thích của người dùng, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình tới đúng khách hàng mục tiêu.
4.      Quảng cáo ở nơi bạn muốn (geographic): chọn hiển thị ở địa phương cụ thể 
5.      Cho người bạn muốn (demographic): chọn hiển thị theo độ tuổi, giới tính… 
6.      Quảng cáo lúc bạn muốn: chọn hiện thị theo ngày, giờ 
7.      Mọi định dạng và kích thước: tự do sáng tạo thông điệp của bạn theo dạng text, hình ảnh, flash, rich media, video… với mọi kích thước 
 8.     Tiếp thị lại dựa trên đối tượng: tiếp thị lại cho khách hàng đã từng thăm trang web của bạn. Bạn chọn danh sách khách hàng mục tiêu và cho quảng cáo hiển thị tới các khách hàng này khi họ thăm các trang web Puslishers của Google.

Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn