Email doanh nghiệp là gì?
 

Email doanh nghiệp là một hệ thống mail công ty phục vụ cho nhu cầu giao dịch trực tuyến của doanh nghiệp với đối tác, khách hàng với hệ thống máy chủ riêng biệt chỉ dùng cho Email.

 

Ưu điểm của dịch vụ Email doanh nghiệp:

 

- Sử dụng dạng tên miền thương hiệu riêng của công ty email@tenmiencongty.com tạo sự tin tưởng cho khách hàng, quản lý nội dung Email, tích hợp với giải pháp văn phòng

- Hệ thống filter chặn spam, scan virus và hệ thống trả lời email tự động

- Hệ thống máy chủ mạnh đảm bảo sự ổn định 99% uptime của hệ thống mail

- Cấp trên kiểm soát thư đến/thư đi của nhân viên

 

 

 

19.000

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 1

Dung lượng: 1GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

 
69.000

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 5

Dung lượng: 5GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

 
119.000

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 15

Dung lượng: 10GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

 
199.000

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 30

Dung lượng: 20GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

 
399.000

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 40 + 40 free

Dung lượng: 40GB + 40GB free

Phí khởi tạo: Miễn phí

 
599.000

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 150

Dung lượng: 120GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

 
999.000

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 300

Dung lượng: 180GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

 
1.299.000

VNĐ/THÁNG

Địa chỉ Email: 500

Dung lượng: 250GB

Phí khởi tạo: Miễn phí

 

*** Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn