BẢNG GIÁ HOSTING

 

 • Cloud Host 1
 • đ 60.000 /tháng
 • 1000 MB Dung lượng
 • 15 GB Băng thông
 • 1 FTP Account
 • 1 Database | 1 Website
 • 15 Subdomain
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 2
 • đ 80.000 /tháng
 • 2000 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 1 Database | 1 Website
 • 20 Subdomain
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 3
 • đ 110.000 /tháng
 • 3500 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 2 Database |  2 Website
 • 20 Subdomain
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 4
 • đ 160.000 /tháng
 • 5500 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 2 Database | 2 Website
 • Không giới hạn Subdomain
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 5
 • đ 200.000 /tháng
 • 8000 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 2 Database | 2 Website
 • Không giới hạn Subdomain
 • ĐĂNG KÝ
 • Cloud Host 6
 • đ 350.000 /tháng
 • 12000 MB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 4 FTP Account
 • 3 Database | 3 Website
 • Không giới hạn Subdomain
 • ĐĂNG KÝ

Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn