Phương thức quảng cáo: Hiển thị trên trên các website của Google và đối tác. 
Hình thức quảng cáo rất đa dạng bao gồm: 
            • Quảng cáo văn bản (Text ads): Quảng cáo truyền thống bằng chữ chạy trên Search Network. 
            • Quảng cáo hình ảnh (Banner ads): Quảng cáo bằng ảnh tĩnh hoặc động để thu hút sự chú ý.
            • Quảng cáo video (Video ads): Chủ yếu trên YouTube. 
            • Quảng cáo ứng dụng (App ads): Bạn có thể quảng cáo những ứng dụng trên mobile bằng cách liên kết trực tiếp đến Google Play Store hoặc Apple App Store. 
            • Quảng cáo trên mobie (Mobile ads): Quảng cáo trên các thiết bị di động. Kích thước mẫu quảng cáo trên đây có khác so với trên desktop. 
 
Mẫu quảng cáo văn bản (Text ads):

GDN - định dạng văn bản


Mẫu quảng cáo hình ảnh (Banner ads)
GDN - định dạng hình ảnh


Mẫu quảng cáo đa phương tiện, video
GDN- định dạng video

 
Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn