BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

 

 • TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • đ 280.000 /năm
 • .com | .net | .org | .info
 • 0 đ Phí khởi tạo
 • Phí duy trì (*)
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN1
 • đ 750.000 /năm
 • .vn
 • 280.000 đ Phí khởi tạo
 • 470.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN2
 • đ 650.000 /năm
 • .com.vn | .net.vn | .biz.vn
 • 280.000 đ Phí khởi tạo
 • 350.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN3
 • đ 400.000 /năm
 • .edu.vn | .info.vn | .org.vn
 • 190.000 đ Phí khởi tạo
 • 210.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ

 

(*) Phí duy trì tên miền quốc tế

Tên miền Phí duy trì/năm
.com 299.000đ
.net 319.000đ
.org 349.000đ
.info 379.000đ
Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn