BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

 

 • TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • đ 329.000 /năm
 • .com | .info
 • Phí duy trì (*)
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • đ 359.000 /năm
 • .net 
 • Phí duy trì (*)
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN QUỐC TẾ
 • đ 373.000 /năm
 • .org 
 • Phí duy trì (*)
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN1
 • đ 770.000 /năm
 • .vn
 • 460.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN2
 • đ 670.000 /năm
 • .com.vn | .net.vn | .biz.vn
 • 360.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ
 • TÊN MIỀN VN3
 • đ 490.000 /năm
 • .edu.vn | .info.vn | .org.vn
 • 260.000 đ Phí duy trì
 • ĐĂNG KÝ

 

(*) Phí duy trì tên miền quốc tế

Tên miền Phí duy trì/năm
.com 359.000đ
.net 399.000đ
.org 373.000đ
.info 499.000đ
Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn