Tâm Nghĩa xin giới thiệu tới người đọc một bài trình bày dạng hỏi đáp những câu hỏi về việc thay đổi cũng như cập nhật thông tin chủ sở hữu tên miền đã được VNNIC tổng hợp lại:
 

Hỏi: Cần làm những gì nếu muốn thay đổi chủ sở hữu tên miền?

- Đáp:

Bạn cần liên hệ nhà đăng ký quản lý tên miền và yêu cầu hỗ trợ về việc thay đổi chủ sở hữu tên miền.

---------------

Hỏi: Tên chủ thể tên miền của mình được phép đổi trong trường hợp nào?

- Đáp:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, các trường hợp được phép thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

---------------

Hỏi: Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?

- Đáp:

Tên miền và website tên miền đó vẫn hoạt động bình thường, không bị gián đoạn hoạt động khi thực hiện thay đổi tên chủ thể tên miền.

---------------

Hỏi: Việc thay đổi tên chủ thể tên miền có mất phí không?

- Đáp:

Hiện tại vẫn chưa có quy định về việc thu phí cho việc thay đổi chủ thể sở hữu tên miền.

---------------

Hỏi: Thông tin nào của tên miền có thể thay đổi?

- Đáp:

Những thông tin có thể thay đổi bao gồm:

- Địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức.
- Địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân.

---------------

Hỏi: Thủ tục để thay đổi thông tin tên miền?

- Đáp:

Mọi thủ tục sẽ được nhà đăng ký hướng dẫn cũng như hỗ trợ.

---------------

Hỏi: Có thể ẩn các thông tin liên hệ được không?

- Đáp:

Khi đăng ký tên miền “.vn” bạn sẽ phải cung cấp đầy đủ các thông tin như: họ và tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ email, số CMND/hộ chiếu.

Tuy nhiên, chỉ những thông tin liên quan đến việc quản lý tên miền mới có thể tìm kiếm và xem được, ngoài ra những thông tin còn lại sẽ được lưu lại và chỉ khi các cơ quan chức năng yêu cầu mới được mang ra.

---------------

Hỏi: Thay đổi thông tin tên miền có mất phí không?

- Đáp:

Hiện tại nhà nước chưa có quy định về việc mất phí khi cập nhật thông tin tên miền.

---------------

Hỏi: Tại sao tôi phải cập nhật thông tin liên hệ cho tên miền?

- Đáp:

Để có thể quản lý được tên miền thì người dùng phải cung cấp chính xác thông tin. Theo quy định pháp luật thì nếu như bạn khai báo sai thông tin thì sẽ bị thu hồi tên miền.

 

Nguon: NhanHoa

Tag:
Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn