Sau đây là bài viết huống dẫn cài đặt địa chỉ Email Pro v3 vào ứng dụng Outlook trên điện thoại hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều Android để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook và chọn GET STARTED

Bước 2: Bạn điền địa chỉ email cần cài đặt dưới dòng Enter your work or personal email address. Sau đó chọn Continue.

Bước 3: Chọn dấu chấm hỏi như hình

Bước 4: Chọn Change account provider

Bước 5: Bạn chọn IMAP

Bước 6: Bạn phải mở ADVANCED SETTINGS (nhìn xuống dưới cùng của giao diện điện thoại). Sau đó thiết lập các thông tin như sau:

Display Name: Tên hiển thị

Description: Mô tả

IMAP Incoming Mail Server

IMAP Host Name: proXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

IMAP User: (Địa chỉ email)

IMAP Password: (mật khẩu)

SMTP Outgoing Mail Server

SMTP Host Name: proXX.emailserver.vn (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

SMTP User: (Địa chỉ email)

SMTP Password: (mật khẩu)

Sau đó bạn chọn dấu tick góc phải phía trên để sang bước tiếp theo.

Bước 7: Bạn chọn Skip 2 lần.

Giao diện khi cài đặt hoàn tất địa chỉ Email Pro v3 vào phần mềm Outlook trên điện thoại Android.

Tag:
Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn