Bước 1: Vào Control Panel

Click vào biểu tượng Start tại góc trái bên dưới giao diện máy tính của bạn, bạn gõ chữ Control thì Control Panel sẽ xuất hiện. Bạn chỉ cần rê chuột và Click vào biểu tượng Control Panel.

Windows 10

Windows 7

Bước 2: Gõ chữ mail tại ô tìm kiếm bên trên phía tay phải, sau đó click chọn biểu tượng Mail

Bước 3: Click vào Email Accounts

Bước 4: Click chọn New…

Bước 5: Chọn Manual setup or additional server types

Bước 6: Chọn POP or IMAP

Bước 7: Điền thông số cài đặt

User Information

Your name: Tên hiển thị

Email Address: Địa chỉ email

Server Information

            Account Type: Chọn POP3 nếu muốn tải email về trên máy tính để sao lưu hoặc IMAP nếu địa chỉ email được sử dụng trên nhiều thiết bị, máy tính. Để hiểu rõ hơn giữa POP3 và IMAP, bạn có thể tham khảo tại đây.

            Incoming mail server: pro50.emailserver.vn

            Outgoing mail server: pro50.emailserver.vn

Logon Information

            User Name: Địa chỉ email

            Password: Mật khẩu

Bước 8: Chọn More Setings…

Bước 9: Click chọn thẻ Outgoing Server, sau đó chọn vào ô My outgoing server (SMTP) requires authentication như hình bên dưới.

Bước 10: Chọn thẻ Advanced để lựa chọn loại kết nối bảo mật và cổng


Phần dành cho tài khoản email cài đặt theo giao thức POP3

Incoming Server (POP3): 995

Use the following type of encrypted connection: SSL/TLS

Outgoing server (SMTP): 465

Use the following type of encrypted connection: SSL/TLS

 

Lưu ý quan trọng cho người dùng POP3: Dữ liệu hiển thị trên phần mềm Outlook và trên webmail là hoàn toàn độc lập. Khi bạn gửi email đi từ Outlook thì lá mail gửi đi chỉ lưu giữ trên máy tính của bạn. Và ngược lại, nếu bạn gửi email trên webmail, thì lá mail đã gửi chỉ tồn tại trên webmail của bạn.

Giao thức POP3 sẽ tải email tại thư mục Inbox (Hộp thư) về Outlook trên máy tính của bạn, tại mục Delivery sẽ có sự can thiệp vào dữ liệu email của bạn.

Tag:
Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn