Domain Full Control - Toàn quyền quản lý tên miền, được hiểu là domain phải được toàn quyền quản lý bởi chủ thể (chủ sở hữu/người đăng ký), nguyên tắc này được tất cả các nhà đăng ký tên miền, không chỉ tại Việt Nam mà còn là trên toàn thế giới áp dụng.

Quyền quản lý bao gồm:
 
- Chủ động trong việc update thông tin chủ thể và thông tin WHOIS của tên miền, đặc biệt quan trọng là thông tin email
 
- Chủ động trong việc update và lấy thông tin bảo mật của tên miền, ví dụ như Authentication Code, Domain Secrect Code, Transfer Code...
 
- Tên miền phải được mang thông tin liên lạc và thông tin sở hữu của khách hàng, khách hàng được chủ động chuyển quản lý tên miền.
 
- Tên miền phải có bảng điều khiển gốc được cấp phát bởi các tổ chức tên miền Quốc tế (Domain Control Panel).
 
- Được hỗ trợ đầy đủ các chức năng:
+ Quản lý, cập nhật Nameserver gốc, Child Nameserver (dùng tạo cặp DNS riêng)
+ Che giấu thông tin WHOIS, khóa/mở khóa tên miền, chống trộm tên miền
+ Chuyển tiếp tên miền, chuyển tiếp email tên miền, quản lý bản ghi nâng cao và các tính năng phụ trợ nhỏ

Ngoài ra, khi đăng ký tên miền, chủ thể tên miền phải được hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ từ nhà đăng ký tên miền.

Khi đăng ký tên miền tại Tâm Nghĩa, quý khách sẽ được đảm bảo quyền quản lý tên miền của mình - toàn quyền quản lý control panel quốc tế để quản lý tên miền và các tính năng bổ sung. 

 

Nguon: NhanHoa

 

Tag:
Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn