Thiết lập hệ thống nhận diện số điện thoại lên website rất đơn giản bạn làm theo các bước sau:

 

- Đăng nhập vào hệ thống quản trị bằng tài khoản được cấp

 

- Lấy code nhận diện số điện thoại và dán ngay trước thẻ </body> của website 

 

- Nếu bạn không rành về web, code, body là gì ? Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn làm những công việc này..

 

Chúc bạn thành công!

 

Đăng ký ngay: DỊCH VỤ LẤY SỐ ĐIỆN THOẠI VÀO WEB (MOBILE CRM) để tối ưu hóa lượng khách hàng vào website

 

 

Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn