Mô tả cách thức hoạt động của phần mềm lấy số điện thoại khi vào website

 

1. Check số điện thoại

 

- Khi có khách hàng truy cập vào website đã gắn mã code lấy số điện thoại thì phần mềm sẽ kiểm tra xem khách hàng truy cập từ máy tính hay điện thoại

 

- Nếu khách hàng truy cập bằng điện thoại thì hệ thống sẽ kiểm tra xem khách hàng đang truy cập bằng wifi hay 3G

 

- Nếu khác hàng truy cập bằng dịch vụ 3G,4G thì phần mềm sẽ nhận diện xem số điện thoại đang dùng là của mạng nào

 

- Nếu mạng đang dùng là của vinaphone hay mobile phone thì sẽ nhận diện số điện thoại này và đưa vào hệ thống theo dõi số điện thoại truy cập vào website

 

2. Quản lý hệ thống số điện thoại truy cập vào website

 

- Sau khi nhận diện được số điện thoại thì hệ thống sẽ quản lý toàn bộ số điện thoại đã truy cập vào website
 

- Hiển thị ra đường link khách hàng truy cập, thời gian khách hàng truy cập, IP của khách hàng truy cập
 

- Lọc bỏ các số điện thoại trùng lặp

 

- Khách hàng có thể tải toàn bộ dữ liệu số điện thoại dưới dạng file excel để tiện theo dõi và lưu trữ về sau

 

3. Thống kê

Thống kê theo thời gian danh sách các số điện thoại truy cập vào website.

 

 

 

Xem thêm:  Bảng giá dịch vụ MOBILE CRM

 

 

Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn